čtvrtek 2. září 2010

Dynamics AX Management Pack pro SCOM 2007

Nedávno jsem si konečně našel čas na vyzkoušení produktu s (opravdu dlouhým) názvem Microsoft Dynamics AX 2009 Management Pack for System Center Operations Manager 2007. System Center Operations Manager (SCOM) slouží k monitorování počítačů - dokáže vyhledat požadované objekty (třeba aplikační servery) v síti, sledovat stav služeb, různých parametrů včetně výkonnostních, spouštět automatizovaně reakce na události a tak podobně.

Hlavní okno SCOM 2007

Pro SCOM existuje celá řada balíčků (tzv. Management Packs), které obsahují specializované objekty pro jednotlivé produkty, například Windows Server OS, SQL Server nebo třeba SharePoint. Podpora pro Dynamics AX 2009 je tedy samozřejmě implementována právě v podobě takového Management Packu.

Instalace

Instalace byla trochu problematická, protože moje virtuální AX prostředí je postavené nad SQL Serverem 2008 R2, který není SCOM 2007 R2 podporován (více zde). Nicméně se mi podařilo tento problém obejít pomocí přímého zavolání DBCreateWizard ([Instalační disk]:\SupportTools\i386\DBCreateWizard.exe) a vše funguje bez problémů. Vytvořil jsem doménový účet pro Action Account a úspěšně dokončil instalaci SCOM.

Dalším nezbytným krokem je přidání management packů. Ty stáhnete například z Microsoft katalogu; přímý link na Dynamics AX Management Pack je zde.

Postup instalace management packu do SCOM je pak následující:

  • Spusťte SCOM konzoli
  • Z menu v levé části okna vyberte Administration
  • V pravé části zvolte Import management packs
  • Vyberte patřičné management packy (*.mp) a naimportujte

Zde jen krátce poznamenám, že některé balíky obsahují management packy pro více verzí produktu, takže např. pro Windows Server 2008 je nutné nainstalovat objekty společné pro všechny verze (Microsoft.Windows.Server.Library.mp) a pak (nebo zároveň) management packy specifické pro Win Server 2008.

Konfigurace Dynamics AX Management Packu obnáší ještě několik kroků. Postupoval jsem takto:

  • Vytvořil jsem doménový účet pro monitoring AX.
  • Účtu jsem nastavil práva na čtení tabulek sysclientsessions, sysserversessions, sysserverconfig, userinfo, batch, batchjob v Dynamics AX databázi (z toho mimochodem plyne, jaké informace bude mít SCOM k dispozici).
  • Tento účet jsem přidal do Run As Account (SCOM konzole > Administration > Accounts > Create Run As Account…)
  • Vytvořený Run As účet jsem přiřadil k Run As profilu Microsoft Dynamics AX 2009 User Account (SCOM konzole > Administration > Profiles)

Použití

SCOM začne v pravidelných intervalech hledat AOS v síti (to jsem si nevyzkoušel, pracoval jsem jen s jedním serverem). Informace o nalezených instancích jsou pak zobrazeny v Monitoring > Microsoft Dynamics AX 2009. Zde naleznete informace o stavu jednotlivých aplikací, o přihlášených uživatelích, batch úlohách, o důležitých událostech. Přímo z tohoto místa je také možné ručně spouštět a zastavoval aplikační servery.

Podívejte se na pár obrázků:

AOS úspěšně běží, 2 uživatelé jsou on-line
Varování: aplikační server se zastavil
Server (po manuálním spuštění z prostředí SCOM) úspěšně naběhl. Mimochodem, Task Output nápadně připomíná PowerShell.

V sekci Administration lze nastavovat upozornění na určité události (e-mail, IM zpráva apod.), v Authoringu lze měnit chování mnoha objektů, psát skripty reagující na události a tak dále. SCOM také nabízí Management Shell, což je PowerShell rozšířený o řadu cmdletů potřebných pro práci se SCOM objekty.

Musím se přiznat, že jsem od Management Packu pro Dynamics AX očekával trochu více, zejména co se týče akcí přímo spustitelných z prostředí SCOM. Na druhou stranu, SCOM jako takový se mi rozhodně zalíbil a je třeba vzít v úvahu, že správa Dynamics AX zahrnuje také databázové servery, hlídání místa na discích, Active Directory a tak dále. A v tom všem může být SCOM extrémně užitečný. Pozitivně hodnotím také rozšiřitelnost, včetně možnosti vytvářet vlastní management packy.

Žádné komentáře:

Okomentovat