pondělí 25. května 2009

Třída Debug

Třída Debug obsahuje několik metod pro debugování, tedy ladění kódu. Konkrétně to jsou: Debug::printDebug(str s) Debug::printTab(DebugPrintTab tab, str s) Debug::assert(boolean b) První dvě jsou velmi podobné, jejich účelem je vypsání dodatečných informací v okně debuggeru. printDebug() na záložku Debug a printTab() na záložku určenou prvním parametrem. Metoda assert() je také velmi jednoduchá. Tato metoda ověřuje platnost nějakého předpokladu, který by měl vždy být splněn. To se nazývá assertion, česky aserce. Pokud splněn není, běh programu se zastaví a řízení se předá debuggeru. Je to vlastně takový podmíněný breakpoint. Typicky se takto ověřují vstupní nebo výstupní podmínky metody. Jako příklad ve standardní aplikaci (AX2009) může posloužit metoda calculateSumOfAmount třídy LedgerBudget, kde najdeme aserci Debug::assert(_startDateStart <= _startDateEnd); Aserce jsou určeny pro ladění, nikoli běh v uvolněné aplikaci. Obvykle se zachovávají ve zdrojovém kódu, ale kompilátor je ignoruje, pokud nejde o kompilaci debugovací verze. AX to sice neumožňuje řešit na úrovni kompilátoru, ale umožňuje nastavit Režim ladění (Nástroje > Možnosti > Vývoj) - je-li nastaveno na Ne, jsou debugovací příkazy ignorovány.

neděle 24. května 2009

Vydání Inside Dynamics AX 2009 se blíží

Vydání dlouho slibované knihy Inside Microsoft Dynamics AX 2009 se přiblížilo, na Amazonu si ji už se slevou můžete předobjednat (link) a vydání na sebe snad už nenechá dlouho čekat. Pro ty, kteří neradi objednávají ze zahraničí, mám jeden tip v podobě e-shopu bookfayre.cz.

čtvrtek 21. května 2009

SQL Server 2008 a AX

V poslední době se dost lidí zajímá o možnosti využití nového SQL Serveru 2008 a pátrají, jak že je to s jeho podporou v Dynamics AX. Vězte, že odpověď je velmi prostá: V tuto chvíli existuje jediná verze podporující SQL Server 2008 a to Dynamics AX 2009 SP1. Navíc musíte počítat s některými dalšími komplikacemi, například můj pokus o instalaci Reporting Extension skončil s tím, že je vyžadován SQL Server 2005 SP2 (bylo třeba překopírovat jednu knihovnu ze SP, viz např. tento příspěvěk). Také použití SQL Serveru 2008 pro databázovou vrstvu Team Foundation Serveru je komplikovanější než v případě SQL Serveru 2005, je totiž nutné zaintegrovat SP1 přímo do instalace TFS, nicméně je to dobře zdokumentováno a není to nijak náročné. Až budou vydány plné verze přímo počítající s SQL Serverem 2008, tyto problémy zmizí. A když už jsem u těch systémů řady 2008, na Windows Serveru 2008 to jede všechno bez problémů. :-)

středa 20. května 2009

TFS a AX 1 - Úvod

Dnes bych chtěl začít malý seriál předem neurčeného rozsahu a to o Team Foundation Serveru (TFS) v Dynamics AX 2009. Asi bych měl předem varovat, že s TFS nepracuji (a v dohledné době asi ani nebudu) a tak se budu věnovat jen vybraným a základním věcem - ovšem s důrazem na použití s AX. Team Foundation Server je produkt společnosti Microsoft pro komplexní správu a řízení projektu - to zahrnuje mj. správu "work items" (např. úkol nebo kvalitativní požadavek), úložiště zdrojových kódů, reporting a podobně. TFS je zaměřen hlavně na Visual Studio, ale jeho architektura (o které se snad zmíním podrobněji jindy) počítá s implementací různých klientů a díky tomu máme možnost využít TFS i v Dynamics AX ve verzi 2009. V Dynamics AX je TFS integrován čistě jako systém pro správu kódu. Jinak řečeno, je možné ukládat do repozitáře, porovnávat verze objektů apod., ale už ne např. přiřadit ukládanému kódu číslo požadavku. To neznamená, že na ostatní funkce TFS musíme zapomenout - jen nejsou přístupné přímo z Dynamics AX. Základní možností je Visual Studio (viz také Team Explorer, což je verze VS jen pro přístup k TFS a je zdarma, ovšem potřebujete TFS CAL), některé činnosti ale můžete dělat i třeba v Excelu nebo Projectu. Pro představu jeden obrázek z Visual Studia: A na závěr pár odkazů: Team Foundation Server Team Center Channel9: Team Foundation Server Programátorské večery: Team Foundation Server Visual Studio Team System 2008 Team Foundation Server (90-day Trial) MSDN: AX 2009 Version Control System

pondělí 4. května 2009

Datový model Dynamics AX 4.0

Už loni v září zveřejnil Vanya Kashperuk na svém blogu dokument obsahující datový model Dynamics AX 4.0 (originální příspěvek). Nepotkal jsem ale nikoho, kdo by to zaregistroval, je tedy bezpochyby na místě na to znovu upozornit. Takže, stahujte zde. V dokumentu najdete ER diagramy a textové popisy tabulek a polí (kde už ovšem angličtině neuniknete). No, podívejte se sami... PS: A ne, podobný dokument pro AX2009 k dispozici není.

K čemu tento blog?

Je pravda, že blogů na téma Dynamics AX je mnoho, ale má to dva velké problémy. Za prvé má spousta lidí problém s cizím jazykem, za druhé je sledování mnoha blogů a dalších zdrojů natolik časově náročné, že na něj řada lidí rezignuje úplně. Cílem tohoto blogu je tedy nejen zaznamenat moje osobní postřehy, ale i předložit vybrané příspěvky z anglicky psaných blogů a fór. Blog se zaměřuje na vývoj Dynamics AX, nikoli na uživatelskou stránku. Tu přenechám někomu jinému. :-)