středa 17. března 2010

Intelligent Data Management Framework

Na PartnerSource se objevila pre-release verze velmi zajímavé aplikace. Intelligent Data Management Framework for Microsoft Dynamics AX (IDMF) slouží ke správě databáze Dynamics AX, zejména archivaci a odstraňování historických záznamů, samozřejmě při zachování konzistence databáze. Taková funkcionalita byla zákazníky dlouhodobě (a oprávněně) žádána, protože z hlediska výkonu je vhodné udržovat co nejmenší transakční databázi. IDMF podporuje AX ve verzích 3 - 5 a SQL Server 2005/2008 (pravděpodobně kvůli Integration Services). Před archivací/vyčištěním dat je nutné definovat, které tabulky spolu souvisí a mají být zpracovány společně (to je úloha kritická pro zachování konzistence databáze). IDMF dohledává tyto informace pomocí křížových referencí a díky tomu stačí zadat „kořenovou“ tabulku a související tabulky jsou přidány automaticky (manuální změny jsou možné). Na základě tohoto stromu (Purge Object/Archive Object v originální terminologii) je pak prováděna vlastní archivace/vyčištění dat. Dalším krokem je definice filtru dat - například plně zaúčtované záznamy za loňský rok. Takto definovanou operaci je možné spustit jednorázově, nebo přímo v IDMF nastavit opakované spouštění. Z dalších schopností IDMF bych zmínil:
  • Předpřipravené objekty - není tedy nutné (a ani doporučené) začínat od nuly.
  • Analýza DB - informace o velikosti databáze, fragmentaci indexů atd., ale i např. počtu ukončených skladových objednávek. Lze také sledovat změny v čase.
  • Restore - archivované záznamy je v případě potřeby možné vrátit zpět do produkční databáze.
Sice jsem neměl zatím možnost IDMF vyzkoušet prakticky, ale vypadá rozhodně velmi užitečně. Pokud vás také zaujal, doporučuji prostudovat Installation Guide a Administration Guide.

Žádné komentáře:

Okomentovat