pondělí 1. března 2010

Hotfix Impact Analysis

Microsoft zveřejnil nový nástroj pro Dynamics AX, který pomáhá identifikovat, jaké mohou být dopady změněných objektů. Hlavní částí je formulář Impact Analysis (viz obrázek), který v horní části zobrazuje zvolené objekty a v dolní části křížové reference pro označený objekt. Formulář lze spustit z kontextového menu (Add-Ins > Impact analysis) pro jeden nebo více AOT objektů, pro jeden nebo více projektů, nebo z instalátoru hotfixu. Podívejme se na funkce, které lze z tohoto formuláře vyvolat:
  • Compare - porovná různé vrstvy objektu. Narozdíl od "normálního" porovnání zobrazí dva panely vedle sebe (takže lze zároveň zobrazit např. porovnání SYP×Old SYP a SYP×VAR), naopak nejsou přístupné volby jako zobrazení čísel řádků).
  • Load - zde se nachází funkce pro přidání objektů do analýzy - lze vybrat objekt z AOT nebo z projektu (a přetáhnout myší), přidat celé .xpo nebo dříve uložený stav.
  • Remove - odebere označený objekt z analýzy
  • Save - uloží seznam objektů (vybraných pro analýzu) do XML. Tento soubor lze pak nahrát funkcí Load > Load Impact Analysis State.
  • Export - umožňuje exportovat seznam objektů nebo křížových referencí do XML.
Tlačítka v dolní části zpřístupňují standardní funkce pro křížové reference. Jak jsem již zmínil, analýzu dopadu je možné spustit přímo z instalátoru hotfixu: V následujícím kroku instalátoru je zobrazena stručná informace o zasažených objektech a je možné pomocí tlačítka přejít do výše popsaného formuláře v AX. Po analýze dopadu je možné pokračovat v instalaci hotfixu. Nástroj Impact Analysis je k dispozici jako samostatný hotfix (tak jsem ho získal já) a od dnešního dne by měl údajně být součástí veškerých nových hotfixů. Další informace: KB974255 (Impact Analysis feature for Dynamics AX 2009)

Žádné komentáře:

Okomentovat