pátek 21. května 2010

Kvalita doručovaného kódu

Upgrade projektu v UK jsem dokončil a jsem již zpět v ČR (sopka ani voda mě nezastavily), ale chci se o tomto projektu ještě zmínit. Konkrétně o dojmech z kódu, který dodali další partneři. Zákazník využívá dva moduly vytvořené třetími stranami, od výrobců jsme si tedy vyžádali "nové" (AX4 SP2) verze. První partner dokázal dodat zkompilovatelnou verzi až na třetí pokus (nějaké soubory chyběly, nějaké přebývaly…). I finálně dodaná verze obsahovala "užitečné" objekty jako Form1, CopyOf* apod. a také řadu objektů určených jen pro vývoj (např. EditorScripts). Aplikace se navíc jen hemžila povzbudivými poznámkami typu "tato funkce není hotova" a počet TODO dosáhl takového množství, že jsem musel vlastní TODO prefixovat, abych je byl vůbec schopen najít. Druhý partner dodal zkompilovatelný kód, dokonce i dokumentaci k instalaci, nicméně výtky ohledně objektů určených pro vývojáře a TODO platí i v tomto případě. V jejich řešení byl dále zakomentován kus standardního kódu (pravděpodobně z nějakých testovacích důvodů), což bránilo vytvoření některých číselných řad. Celé to na mě působí tak, že partneři mají jakási vývojová prostředí, na vyžádání z nich vyexportují (plus mínus všechny) objekty a odešlou zákazníkovi. Ani neověří, zda je možné z odesílaných souborů sestavit aplikaci. O nějakém řízení kvality ani nemluvím. Co si má pak zákazník myslet? A máme se my těšit na další spolupráci a doporučovat moduly těchto partnerů svým zákazníkům? Přitom by to nebylo tolik práce - nastavit kritéria pro publikovaný kód a kontrolovat (!) jejich splnění (typicky za použití Best Practice checku) a pokusně nainstalovat aplikaci z instalačních souborů. Dokud se nezmění zdrojové soubory, lze takto připravený instalační balíček rovnou použít pro další zákazníky. Oddělení business logiky a nástrojů pro vývoj se obvykle řeší oddělenými vrstvami. Pak je jen třeba dávat pozor, jaké objekty se exportují (nebo distribuovat rovnou .aod). Na tom, že ona první firma nemá připravé otestované verze svých modulů pro AX4, mě zaráží hlavně fakt, že AX4 SP2 byla vydána již před třemi lety…

Žádné komentáře:

Okomentovat