pátek 5. února 2010

Pole na dialogu

Někdy je potřeba umístit na dialog pole (tzn. datový typ s Array elementy). Zdrojový kód je triviální:
Dialog   dialog = new Dialog("Dimenze");
;
dialog.addField(typeId(Dimension));
dialog.run();
Pokud je dále třeba nastavit nějakou vlastnost, například AllowEdit, nabízel by se takovýto zápis:
Dialog   dialog = new Dialog("Dimenze");
DialogField field;
;

field = dialog.addField(typeId(Dimension));
field.allowEdit(false);

dialog.run();
Jenže… výsledek není správný. Znepřístupněné je jen první políčko: Na formuláři totiž ve skutečnosti vznikne více políček (Fld1_1, Fld1_2 a Fld1_3) a proměnná field ukazuje pouze na první z nich. Je nutné projít všechny všechná příslušná políčka a nastavit požadovanou vlastnost každému zvlášť.
Dialog         dialog = new Dialog("Dimenze");
DialogField       field;
SysDictType       dictType;
FormBuildStringControl control;
int i;
;

field = dialog.addField(typeId(Dimension));

dictType = new DictType(typeId(Dimension) >> 16);

for (i = 1; i <= dictType.arraySize(); i++)
{
  control = dialog.dialogForm().buildControl(field.fieldname(i));
  control.allowEdit(false);
}

dialog.run();
Výsledný dialog pak má všechny dimenze neaktivní, jak bylo požadováno.

Žádné komentáře:

Okomentovat