pondělí 25. ledna 2010

Zobrazení stavu uživatele v Dynamics AX

Dynamics AX ve verzi 2009 podporuje zobrazování stavu (K dispozici, Na schůzce apod.) z Microsoft Office Communicator Serveru. Pro společnosti, které Office Communicator používají, to může být velmi užitečná cesta ke zjednodušení a zrychlení komunikace. Například zobrazení stavu zaměstnance zodpovědného za objednávku může vypadat takto: V poli (pozor, nefunguje v gridu) je krom ID zaměstnance zobrazena také stavová ikona, na kterou je možné kliknout a spustit související funkce (poslat zprávu, zavolat atd.). Tyto funkce už řeší samostatné klientské aplikace (Office Communicator, Outlook), ne Dynamics AX. K tomu, aby to celé fungovalo, je třeba:
  • Dynamics AX 2009
  • Microsoft Office Communications Server 2007 R2
  • Microsoft Office Communicator 2007 R2
Dále je nutné nastavit cílové osobě veřejný kontakt (typ kontaktní informace musí mít jako komunikační metodu e-mail), vyplnit e-mailovou adresu a zaškrtnout Communicator sign-in address (Přihlašovací adresa komunikujícího). Takto je nastaven kontakt pro předchozí příklad (adresa typu Instant Messenger vyhovuje podmínce): Dynamics AX začne od této chvíle zobrazovat stavovou ikonu pro (skoro) všechna pole daného datového typu (ID zaměstnance, kontaktní osoby atd.). Jiný případ nastane, chcete-li použít stejnou logiku například pro ID dodavatele. Přestože nastavíte vyhovující kontaktní informace, stavová ikona se nezobrazí. Datový typ pro ID dodavatele totiž není defaultně nastaven pro podporu této funkcionality. Změna je však velmi jednoduchá, stačí na datovém typu definovat, jaká třída a metoda vrací informaci o stavu kontaktu (instanci třídy PresenceInfo). Patřičná logika pro ID dodavatele je v AX již připravena, stačí tedy na datovém typu VendAccount nastavit vlastnost PresenceClass na DirPresenceInfo a PresenceMethod na vendInfo.Třídu DirPresenceInfo je možné zobrazit v AOT a podívat se na implementaci příslušné metody. V případě jiného datového typu může být nutné patřičnou metodu vytvořit. Uživatelé často pracují spíše se jménem osoby než s jejím ID. Pro tento případ umožňuje AX nastavit formulářovému prvku jiný zdroj stavových informací než je jeho datový zdroj. Tuto logiku AX implementuje například pro jméno dodavatele, takže v předchozím případě je stavová ikona zobrazena ve formuláři Dodavatelé v poli Jméno (záložka Obecné). Ani tento krok není složitý - stačí na příslušném formulářovém prvku nastavit vlastnosti PresenceDataSource a PresenceDataField: Jak je z obrázků patrné, je také možné zakázat zobrazování stavové informace a to jak na úrovni konkrétního fomulářového prvku, tak na úrovni datového typu.

Žádné komentáře:

Okomentovat