neděle 2. srpna 2009

Vyhledávání

Vyhledávání v kódu nebo v AOT je velice častá činnost. Hledáme použití proměnné, modelový kus kódu, objekty určitých vlastností atd. Přesto řada lidí neovládá některé užitečné funkce, které pro to Axapta nabízí. A právě na ty se nyní podíváme. Spustit formulář pro vyhledávání v AOT jistě dokáže každý, ale tento formulář umí podstatně více než jen vyhledat zadaný řetězec. Přímo na formuláři jsou další pole pro upřesnění kritérií (ačkoli pro některé jsem dosud nenašel smysluplné využití) a dokonce možnost zapsat vlastní funkci, která se spustí pro každý TreeNode (jaké má mít metoda parametry se dočtete v nápovědě k formuláři). Co už není tak očividné je možnost zadat regulární výraz do vyhledávacích polí. Syntaxe odpovídá metodě match() a je u ní zdokumentovaná. Takže např. následující příklad hledá přiřazení do proměnné i - jinak řečeno, proměnnou i následovanou libovolným počtem mezer a znakem =. Dohromady i: *=. Obdobně lze hledat třeba metody, jejichž název odpovídá určitému regulárnímu výrazu (např. <check.*sales pro metody začínající check a pak kdekoli obsahující sales). V tomto případě pochopitelně umístíme regulární výraz do pole (Nazváno) Named. Regulární výrazy lze využít i při vyhledávání labelů (což je mimochodem funkce k nezaplacení) a také v editoru kódu. V editoru hlavně pozor na to, že se vyhledává od pozice kurzoru do konce, to je dost matoucí. A kupodivu hledání v AOT a hledání v editoru pracuje jinak např. s koncem řádku… Při hledání v AOT lze využít ještě jednu zajímavou funkci a to vyhledávání ve vlastnostech. Nejprv je nutné přepnout volbu Hledat (Search) na Vše (All nodes) - tím se zobrazí další záložka: Vlastnosti (Properties). Na ní si pak najdeme patřičné vlastnosti, označíme jako Selected a zadáme hodnotu. Ta má opět hodnotu regulárního výrazu. Může to vypadat třeba takto:

Žádné komentáře:

Okomentovat